Kokemustoimijuus

Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja järjestön taustatuki. Uma on suorittanut Pirkanmaan syöpäyhdistyksen järjestämän kokemustoimijakoulutuksen vuonna 2022 sekä Kokemustoimintaverkoston jäsenenä  osallistunut sen järjestämään Kehittäjä-vaikuttaja -koulutukseen syksyllä 2023. Uma voi jakaa kokemustietoa rintasyövästä ja levinneestä rintasyövästä.

Kokemustoimijan tavoitteena on laajentaa eri alojen ammattilaisten ja opiskelijoiden käytännön tietämystä ja ymmärrystä kokemustiedon avulla. Umaa kiinnostaa erityisesti terveydenhuollon palvelukehitys sekä alan koulutuksen kehittäminen, johon hän oman kokemuksensa kautta voi tuoda palvelupolkua kulkeneen potilaan eli asiakkaan näkökulman.

Kokemustoimija voi pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. Hän voi olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, suunnittelussa ja kehittämisessä. Uma pitää mielellään puheenvuoroja myös sairastuneille ja heidän läheisilleen järjestettävissä tilaisuuksissa.


Tiesitkö? Umalla on lähes 20 vuoden kokemus akateemisen täydennyskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä jatkuvan oppimisen palveluista ja niiden kehittämisestä! 

Lisätietoa kokemustoimijuudesta: kokemustomintaverkosto.fi
Lisätietoa kokemustoimijuudesta: kokemustomintaverkosto.fi